กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) Featured

20-09-2565 Written by 

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 


Read 25 times Last modified on วันพุธ, 21 กันยายน 2565 13:31
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร